Velkommen til Din Renholder

Velkommen til oss som vår kunde. Vi som Din Renholder skal sørge for at dere er fornøyde med vårt arbeid.

Vi har opparbeidet en betydelig og verdifull kompetanse. Vi satser på personlig service og et godt samarbeid med kundene.

Vårt kontor beliggenhet gir kort responstid, god tilgjengelighet og ikke minst fleksibilitet.

Våre oppdrag er hovedsakelig lokalisert til Oslo/Akershus.

Din renholder bidrar til gode arbeidsforhold for din bedrift!

Hovedtyngden av våre oppdrag ligger innen det vi kaller - daglig renhold-. Hva innebærer det?. For eksempel rengjøring av gulv, støvsuging av tepper, tørking av bord og tømming av søppelkasser. '
Hvor ofte vi kommer, kan være avhengig av type lokaler, årstid og hva du som kunde ønsker. Sammen blir vi enige om hva du øsnker!.
Denne formen for renhold er selvsagt viktig for de ansattes trivsel og helse.
Husk at det også kan redusere framtidige vedlikeholdskostnader betydelig på både inventar og bygning.

- Kvaliteten på våre tjenester er høy!

- Prisen på vår tjeneste er riktig.

- Liten gjennomtrekk av renholdere.

- Våre ansatte er vår suksess!

- Vi bruker alltid rene kluter på hvert oppdrag

- Rene mopper leveres av vår samerbeidspartner
Stil Tekstilservice AS